szukaj

Sprzedaż kopiarki marki Nashuatec model D 420

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957), Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ulicy Raszyńskiej 8/10, informuję o zbędnym składniku majątku ruchomego (kopiarka model D 420 nr fabryczny AH29062122 marki Nashuatec zakupioną 16.12.1999 r.) przeznaczonym do sprzedaży:

Lp. Nazwa składnika Nr inwentarzowy Liczba sztuk Uwagi Wartość sprzedaży
1 Kopiarka marki Nashuatec D 420 nr fabryczny AH29062122 zakupiona 16.12.1999 roku OEIiZK/NO/VIII/2/1 1 Ogólne zużycie kopiarki wg ekspertyzy wynosi 80% 183 zł (brutto)

Podmioty zainteresowane w/w sprzętem proszone są o składanie wniosków w terminie do 15.06.2009 r. na adres:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa

bądŸ na adres mailowy: wkobus@oeiizk.waw.pl

Wyjaśnień dotyczących zamieszczonych informacji udziela:

  • Włodzimierz Kobus nr tel: 022-579-41-46
  • Jerzy Mosiej nr tel: 022-579-41-34

Osoba odpowiedzialna za treść:Marzenna Przesmycka
Osoba wprowadzająca informację:Agnieszka Borowiecka
Data utworzenia:22-05-2009
Autor ostatnich poprawek:
Data wprowadzenia ostatnich poprawek:
Liczba odwiedzin:1170

Niedziela, 23 lutego 2020 roku